Quận 9

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01798040425
2 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0909.729.899
3 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0837305548
4 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918. 115.067
5 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0837314668
6 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0988174245

LIÊN HỆ TƯ VẤN