Quận 8

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, F2, Quận 8 Quận 8 0932106733
2 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464

LIÊN HỆ TƯ VẤN