Quận 6

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 0903603452
2 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0937964028

LIÊN HỆ TƯ VẤN