Quận 11

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuận Khang Dược Hãng 1029 đường 3/2 , phường 6, quận 11, Hồ Chí Minh Quận 11 0908664361
2 NT Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh Quận 11 02838619774
3 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 0839561247
4 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0838658413
5 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0838650988

LIÊN HỆ TƯ VẤN

DMCA.com Protection Status