Lâm Đồng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Lâm Đồng 948175555
2 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633585859
3 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633553085

LIÊN HỆ TƯ VẤN