Kiên Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Anh Thư 126, Nguyễn An Ninh, Vĩnh Bảo, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 0948985217
2 NT Tran Thanh 3, Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973898456
3 NT Ngọc Châu 05, Nguyễn Văn Trổi, Phường Vĩnh Thanh Vân,Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang
4 NT Bích Thảo 236, Mạc Cửu, -Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973860919
5 NT Giang Nam 14A, Trần Phú, -Vĩnh Thanh Vân,Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang Kiên Giang 02973867624
6 NT Đăng Trâm 232, Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 0944999123
7 NT Trung Nguyên 57, Lê Lợi, Vinh Thanh Van, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 01695193164
8 Thiên Phúc 55, Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, Kiên Giang 2973920789
9 Phương Linh 114, KP Minh An, TT Minh Lương, Kiên Giang 2973662662
10 Tế Dân 17, Duy Tân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0918 866 898

LIÊN HỆ TƯ VẤN

DMCA.com Protection Status