Huyện Bình Chánh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoang Anh B5/6C, Tran Dai Nghia, Tt Tan Tuc, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0937856524
2 Bao Han 1A93, Vinh Loc, Ap 1, Xa Pham Van Hai, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0907870065

LIÊN HỆ TƯ VẤN