Bình Phước

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quảng Sanh Đường , Đường số 3, P. Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0651881138
2 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0918511313
3 Trang Cảnh Tân 0, Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 06513666828
4 Hồng Thắm 73-75, Điểu Ông ( Chợ Đồng Xoài), Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0975091778
5 Trang Cảnh Thành 11, Chợ Lộc Ninh, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0937116262
6 Số 70 00, Ql 13, Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0908198579
7 Phương Lan 08, Ql13, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0933484099

LIÊN HỆ TƯ VẤN